hello fellows

Hey there, I'm Hayley - a self-development enthusiast, psychology junkie, and healthy lifestyle advocate.

(Tiếng Việt)

Exploring the world and expanding my mind at the same time

Originally from Vietnam, I moved to Finland to pursue my studies in International Business (specialized in marketing and logistics) and spent several years working in the food and beverage industry before transitioning to a career in headhunting in Vietnam.

Living my best life and learning new things every day!

I took a leap!

From foodie to headhunter to amateur entrepreneur - I'm still figuring it out

After a few years of of working in various industries and chasing other people's dreams, I decided to take the leap and start my own business, where I could share my passion for personal growth and well-being with others through richly scented products

Join me on a journey towards personal growth and well-being

Strong body, strong mind - push yourself to new limits

As I embark on this exciting new chapter of my life, I wanted to create a space where I could share my journey and knowledge with others. That's why I started this blog - to provide a platform for those who are also interested in self-development, psychology, and healthy living.

In order to live the best life - one silly pose at a time

My hope is that this blog will inspire and empower you to live your best life, both mentally and physically, no matter where you are on your journey. I'm here to share my experiences, insights, and tips with you, and to learn from your experiences as well.

Let's embark on this journey together!

(Tiếng Việt)

Chào mọi người, mình là Hayley - một người đam mê những chủ đề liên quan đến phát triển bản thân, tâm lý học và ủng hộ một lối sống lành mạnh.

Exploring the world and expanding my mind at the same time

Mình là người Việt Nam 100%, mình chuyển đến Phần Lan năm 2013 để theo học ngành Kinh Doanh Quốc tế (chuyên ngành tiếp thị và hậu cần) rồi dành vài năm làm việc trong ngành thực phẩm và đồ uống trước khi chuyển sang làm công việc tuyển dụng tại Việt Nam.

Living my best life and learning new things every day!

Mình đã có một bước nhảy vọt!

From foodie to headhunter to amateur entrepreneur - I'm still figuring it out

Sau một vài năm làm việc trong nhiều ngành khác nhau và theo đuổi ước mơ của người khác, mình quyết định thực hiện một bước nhảy vọt và bắt đầu kinh doanh nho nhỏ, nơi mình có thể chia sẻ niềm đam mê của mình với những người khác thông qua các sản phẩm có mùi thơm phong phú.

Đồng hành cùng mình trên hành trình này nhé!

Strong body, strong mind - push yourself to new limits

Khi bắt tay vào viết tiếp chương mới thú vị này trong cuộc đời mình, mình muốn tạo ra một không gian nơi mình có thể chia sẻ hành trình và kiến ​​thức của mình với những người khác.

Đó cũng là lý do tại sao mình bắt đầu chiếc blog này - để cung cấp một nền tảng cho những ai cũng quan tâm đến sự phát triển bản thân, tâm lý học và theo đuổi một lối sống lành mạnh.

In order to live the best life - one silly pose at a time

Mình hy vọng rằng những bài viết trong trang blog này sẽ truyền cảm hứng cho bạn để thiết kế một cuộc sống tốt nhất cho riêng mình, cả về tinh thần và thể chất, bất kể bạn đang ở đâu trên hành trình của mình.

Mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm, hiểu biết và những mẹo hay của mình với các bạn đồng thời cũng sẽ hi vọng được học hỏi trao đổi từ kinh nghiệm của bạn, hãy đồng hành cùng với mình nhé.

Let's embark on this journey together!